โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
|Web NongkhorSchool |Web OIT School |Web obec.info |Sites.google Computer |Gallery |Video |Facebook |Web Buriram 4 |Eofficebr4 |DLIT |DLTV|
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง):: ๒๘ กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)