สารสนเทศ

QR Cord WebSchool
ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-62
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 รวมภาพกิจกรรม52-62
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
44.192.27.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 8
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 25116
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 16
44.192.xx.xx
192.99.xx.xx
114.119.xxx.xx
13.66.xxx.xx
185.191.xxx.x

  ทั้งหมด: 16
เวลาในขณะนี้:
Apr 12, 2021
09:40 pm UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 3,506
  • Yesterday: 4,188
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 597,395
  • 2018: 679,701
  • 2019: 1,137,799
  • 2020: 1,583,396
  • 2021: 386,869
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:244
  • Daily: 5,861
  • Monthly: 178,270
  • Yearly: 2,139,213
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน


แหล่งเรียนรู้และการใช้

                   นับตั้งแต่ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2491  โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบัน มีอาคารเรียนจำนวน 4  หลัง   อาคารประกอบ  5  หลัง  รวมจำนวนห้องเรียน  17  ห้อง ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ จำนวน  2  ห้อง  ห้องประชุม  จำนวน  1  ห้อง
                   ห้องสมุด มีขนาด  144  ตารางเมตร  มีหนังสือทั้งหมด   1,000  เล่ม จำแนกเป็น  10  ประเภท มีนักเรียนเข้าใช้บริการประมาณ ร้อยละ 70  ของนักเรียนทั้งหมด ระบบอินเทอร์เน็ตเปิดบริการสำหรับนักเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ยังเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน

                   นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน ดังนี้

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้

จำนวนครั้งต่อปี

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้จำนวนครั้งต่อปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1.ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

2.สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น

3.แปลงพืชผักสวนครัว

4.การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

5.การเลี้ยงสุกร

5.มุมหนังสือตามห้องเรียน

6.โรงอาหาร โรงครัว

7.สวนหย่อม เรือนเพาะชำ

8.โรงเรือนผักพื้นบ้าน อาหารสมุนไพร

9. ธนาคารขยะ

10. หอประชุม อนุสรณ์ 65 ปี "ชาวฟ้าขาว"

150

120

100

100

150

200

100

120

100

 
100

200

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกาะ

2. ศูนย์ทดลองยาง

3. วัด

4. เทศบาลตำบลศรีสตึก

5. ฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ

6. บ่อเลี้ยงกบ

7.สวนป่าสนามชัย

8. โรงพยาบาลชุมชน

9. ฟาร์มเลี้ยงหมู

30

 
6

24

15

10

6

3

20

5

   
         บรรยากาศแวดล้อม การจัดบรรยากาศแวดล้อมในโรงเรียน โดยให้ชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ โดย ยึดหลักการ ความร่มรื่น น่าอยู่ สนองการเรียนรู้ และปลอดภัยจึงกำหนดให้โรงเรียนมีบรรยากาศแวดล้อมดังนี้ โรงเรียนปลอดสิ่งเสพย์ติด โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดน้ำเสีย โรงเรียนห้องน้ำสวย โรงเรียนภูมิทัศน์สวยงาม

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (2489 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::nongkhorschool2561@gmail.com Tel:088-363-2560
และ 092-593-5466
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com
Copyright © 2015, by Bannongkhorschool, All Rights Reserved.      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school