สารสนเทศ

QR Cord WebSchool
ภาพ-วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนปี52-62
 วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียน
 บล็อกโรงเรียน
บล๊อกครูหนิง
 รวมภาพกิจกรรม52-62
ประกาศผลสอบ/คำสั่ง/หนังสือราชการ
หลักสูตรสถานศึกษา 2551
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้ที่พลเมือง
 การวัดผลและประเมินผล
 ปกหลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนสตึก 1
 โรงเรียนบ้านสตึก
 โรงเรียนอนุบาลสตึก
 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
 โรงเรียนบ้านคูขาด
 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 รงเรียนบ้านโคกก่อง
 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 โรงเรียนทศพรวิทยา
 โรงเรียนอนุบาลทศพล
 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
44.192.27.11
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 8
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 25116
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 17
44.192.xx.xx
185.191.xxx.x
185.191.xxx.xx
54.36.xxx.x
216.244.xx.xxx

  ทั้งหมด: 17
เวลาในขณะนี้:
Apr 12, 2021
11:11 pm UTC
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 3,878
  • Yesterday: 4,188
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2014: 41,135
  • 2015: 646,736
  • 2016: 733,449
  • 2017: 597,395
  • 2018: 679,701
  • 2019: 1,137,799
  • 2020: 1,583,396
  • 2021: 387,241
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:244
  • Daily: 5,861
  • Monthly: 178,270
  • Yearly: 2,139,213
ราคาน้ำมันวันนี้
ลิ้งหน่วยงาน

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

คำขวัญโรงเรียน:: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย :: อัตลักษณ์ของโรงเรียน( Identity) "วิชาการเด่น ภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดเป็นเลิศ" :: เอกลักษณ์โรงเรียน( Uniquess ) "การบริหารแบบมีส่วนรวม" ::
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน58


 

ระดับชั้น

ผลการเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่าน (2-4)  และต้องแก้ไข (0-1)

ภาษาไทย

คณิตสาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ป.1

ผ่าน

87.50

87.50

100

100

100

100

100

93.75

ไม่ผ่าน

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.25

ป.2

ผ่าน

100

100

100

100

100

100

100

100

ไม่ผ่าน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ป.3

ผ่าน

100

100

100

100

100

100

100

100

ไม่ผ่าน


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

ระดับชั้น

ผลการเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่าน (2-4)  และต้องแก้ไข (0-1)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ป.4

ผ่าน

85.00

95.00

100

90.00

100

95.00

100

83.34

ไม่ผ่าน

15.00

5.00

0.00

10.00

0.00

5.00

0.00

16.66

ป.5

ผ่าน

100

100

100

88.23

100

100

100

94.11

ไม่ผ่าน

0.00

0.00

0.00

11.76

0.00

0.00

0.00

5.88

ป.6

ผ่าน

100

100

100

93.33

100

100

100

93.33

ไม่ผ่าน

0.00

0.00

0.00

6.77

0.00

0.00

0.00

6.77


 

ระดับชั้น

ผลการเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่าน (2-4)  และต้องแก้ไข (0-1)

ภาษาไทย

คณิตสาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ม.1

ผ่าน

100

88.00

100

38.46

100

100

64.00

68.00

ไม่ผ่าน

0.00

22.00

0.00

61.53

0.00

0.00

36.00

32.00

ม.2

ผ่าน

96.29

74.67

81.84

96.29

100

62.96

100

70.37

ไม่ผ่าน

3.69

25.92

18.51

3.71

0.00

37.03

0.00

29.62

ม.3

ผ่าน

77.40

77.40

79.08

92.81

100

78.38

75.00

68.70

ไม่ผ่าน

22.59

22.50

20.91

70.17

0.00

21.61

25.00

31.30

 


ชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รวมเฉลี่ยร้อยละ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา ฯ

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพ ฯ

ภาษาต่างประเทศ

ป.1

75.18

74.09

76.59

75.43

79.28

80.90

79.53

79.15

77.51

ป.2

81.85

80.16

80.08

80.88

81.96

86.54

86.73

79.31

82.19

ป.3

78.49

75.45

76.19

80.59

76.47

82.45

78.90

73.55

77.76

ป.4

71.62

69.01

77.30

66.17

76.55

69.40

78.85

65.64

71.81

ป.5

72.53

71.39

72.14

69.59

78.39

71.62

79.02

67.41

72.76

ป.6

79.35

73.23

76.39

74.00

74.01

80.67

76.83

67.20

75.20

ม.1

68.52

67.32

75.52

69.04

80.80

74.56

76.45

72.28

74.16

ม.2

69.88

62.17

66.48

68.07

74.65

76.42

80.02

62.19

69.99

ม.3

67.77

67.77

68.45

67.13

71.92

63.07

75.16

63.33

69.18

รวมเฉลี่ย

73.91

71.17

74.34

72.32

77.11

76.18

79.05

70.00

73.50


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (2667 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]


               เจ้าของ :: โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง:123 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
E-mail::nongkhorschool2561@gmail.com Tel:088-363-2560
และ 092-593-5466
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้ดูแลระบบ :: นายเอนก ชาวไธสง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)สพป.บร.4
E-mail::chowthaisong@gmail.com และ chowthaisong@hotmail.com
Copyright © 2015, by Bannongkhorschool, All Rights Reserved.      
เว็บไซต์ของเรา รองรับ Browser  

 
themes by Bannongkhor school