ติดต่อเรา

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260533
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040117
รหัส Obec 6 หลัก :
  260533
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkhor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหนองเกาะพัฒนา
ตำบล :
  สตึก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-681945
โทรสาร :
  –
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2491
อีเมล์ :
  nongkhorschool2564@gmail.com
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  สตึก 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีสตึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  48 กม.