ภาพวีดีโอวีดีทัศฯคัดเลือกIQA

รายการ/หัวข้อดาวห์โหลดไฟร์ได้ที่นี้
001ไตยเติ้ยตัดต่อวีดีโอคลิก-1-Download File
002ไตยเติ้ยตัดต่อวีดีโอคลิก-2-Download File
003ไตยเติ้ยตัดต่อวีดีโอคลิก-3-Download File
004เสียงประกอบวีดีโอคลิก-4-Download File
005เพลงบรรเลงเปียโนคลิก-5-Download File
006เสียงเอฟเฟกมากมายสึดยอดคลิก-6-Download File
007เอฟเฟค ตกแต่งวีดีโอคลิก-7-Download File
008วีดีโอรวมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนคลิก-8-Download File
009งานเขียนหัวข้องานตัดต่อคลิก-9-Download File
010การเรียนการสอนออนไลน์กับออนแอนด์คลิก-10-Download File
เกริ่นนำคลิก-11-Download File.
เกียติรบัตรคลิก-12-Download File
ตอนจบคลิก-13-Download File
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานข้อโรงเรียนคลิก-14-Download File
ตอนที่ 2 การประเมิน 5 องค์ประกอบคลิก-15-Download File
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานBest Practiceคลิก-16-Download File
ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)คลิก-17-Download File
แบคกกราวดอกไม้สวยๆๆคลิก-18-Download File
แบรคกราวลิก-19-Download File
ภาพโรงเรียน ปี2561คลิก-20-Download File Zip
ภาพโรงเรียน ปี2562คลิก-21-Download File Zip
ภาพโรงเรียน ปี2563-01คลิก22-Download File Zip
ภาพโรงเรียน ปี2563-02คลิก-23-Download File Zip