การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด 2019

 
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิดเป็นแบบเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) ตั้งแต่วันที่ 1-14 กรกฎาคม 2564
ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามการสื่อสารทางกลุ่มไลน์ หรือ กลุ่มMessenger เพื่อรับเอกสารใบงานจากครูประจำชั้น / ประจำวิชา
***หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ:098-826-4590
ผอ. 088 – 363-2506
เว็บไซต์โรงเรียน:: www.nongkhorschool.ac.th/main/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)