โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง)มอบเงินทุนนักเรียนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2

📌วันที่ 18 เดือนมกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

ท่านผู้อำนวยการ นางพิสมัย อรุณโน พร้อมด้วยนางประนอม ทุมรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) ได้ดำเนินการมอบเงินทุนนักเรียนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 65 ปี ชาวฟ้าขาว โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง)

📌ในการรับเงินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคนั้น โรงเรียนไม่ได้มีบทบาทในการตัดสินในการคัดเลือกนักเรียน การตัดสินคัดเลือกนักเรียนนี้เป็นระบบ CAI ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีหน้าที่คัดกรองตามที่ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน