โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

📢วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) นำโดยนางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ได้มีการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 มีการแจกของรางวัลต่างๆ

โดยมี จ.ส.ต. พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก เป็นประธานในพิธี ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงการมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 65 ปี ชาวฟ้าขาว โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง)

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) ขอขอบคุณ หน่วยงาน ร้านค้า และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนของขวัญวันเด็กในครั้งนี้ … 🙏❤️

📌สามารถดูและดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/