สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕