ขอขอบพระคุณนางสาวรติดา ประภัสสรพงษ์ (เจ้เปิ้ล) ผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับลูกๆ นักเรียน

📢โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) ขอขอบพระคุณนางสาวรติดา ประภัสสรพงษ์ (เจ้เปิ้ล) ผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับลูกๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอขอบคุณ คุณครูศิริพร ถาวรรัตน์ ผู้ที่ประสานงาน นำสิ่งดีๆ มาให้ลูกๆ นักเรียน ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป