ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

📢“โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง) ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

📢วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางประนอม ทุมรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้พระองค์ท่าน ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

📌ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บํารุง)