ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสำนักงาน (ห้องธุรการโรงเรียน) ตามรายละเอียดในป้ายประกาศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)ติดต่อสอบได้ :: (กลุ่มงานวิชาการโรงเรียน) โทร.098-826-4590 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) โทร.088-363-2506 และ (ธรุการโรงเรียน) โทร.0927503408