**ปิดเรียน**ตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2564  และ กำหนด**เปิดเรียน**ในวันที่ 2  สิงหาคม 2564 

**ปิดเรียน**ตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2564  และ กำหนด**เปิดเรียน**ในวันที่ 2  สิงหาคม 2564  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิดเป็นแบบเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On Hand) โดยให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามการสื่อสารทางกลุ่มไลน์ หรือ กลุ่มMessenger เพื่อรับเอกสารใบงานจากครูประจำชั้น / ประจำวิชา

***หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ:098-826-4590  ,ผอ. 088 – 363-2506

#หนองเกาะ #เรียนแบบOn_Hand #สพป_บร_4

เว็บไซต์โรงเรียน:: www.nongkhorschool.ac.th/main/ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)