ประกาศ แจ้งวันกำหนดปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

ประกาศ แจ้งวันกำหนดปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)