นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

30 มิ.ย.65 ร.ร.บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ขอขอบคุณ ท่าน ศน.ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ที่มานิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และแจ้งข่าวสารการศึกษา ให้กับคณะครูของเรา