3 มิ.ย.65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

 

            สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะ

เตรียมสถานที่..ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อเป็นการถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕