ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ปี2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองครก ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับ นางสุวรรณา โสบุตร ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน(คุรุราษฎร์บำรุง) วิชาเอกนาฏศิลป์ ในนามของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง.