วันที่ 31 มีนาคม 2565 ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านปลัดมุม ที่ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับ นางสาวภาวิดา แก้ววิจิตร์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้าน(คุรุราษฎร์บำรุง) วิชาเอกภาษาไทย และนางสาวพรนภา ศรีบุญเรือง ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง (ครูผู้ช่วย) ที่โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ในนามของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง.