จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ อาคารหอประชุม 65 ปี ชาวฟ้า-ขาว โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เป็นประธานในพิธี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นกำลังใจให้เกียรติแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวน 52 คน และเพื่อประสานความรัก ความผูกพันระหว่าง ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ให้แน่นแฟ้น มั่นคง ยืนยาวยิ่งขึ้น ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทปัจฉิมนิเทศไว้ว่า “การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ก็เปรียบเสมือนการวิ่งเข้าเส้นชัยก็เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จที่ทั้งตัวเราและครอบครัว ต่างก็พึงพอใจและเสริมกำลังใจให้เราพร้อมที่จะวิ่งเข้าหาจุดหมายข้างหน้า การเรียนรู้สิ่งรอบ ๆตัว การเรียนรู้ที่จะทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีมิตรภาพและการค้นหา ทำความรู้จักกับตัวตนของเรา เป็นความสำเร็จที่พวกเราทุกคนบรรลุมาได้และควรค่าที่จะภูมิใจ ขอให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาไปนี้ มีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด มีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งดีๆๆให้เกิดมากขึ้น และประสบความสำเร็จที่พึงประสงค์ทุกประการ