ประกาศรับสมัครนักเรียน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องธุรการโรงเรียน ตามรายละเอียดในป้ายประกาศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)ติดต่อสอบได้ :: เบอร์โทรศัพท์ 088-3632506 ผู้อำนวยการโรงเรียน และ 092-5935466 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ :: 0927503408 (ครูธรุการโรงเรียน)