สอบO-net ชั้นป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565

สอบโอเน็ตชั้นป.6 ที่โรงเรียนบ้านสตึก👭และชั้นม.3 ที่โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย….ทางผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการสอบโอเน็ต..ครั้งนี้ด้วย👨‍🎓