ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เลื่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On-Site

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เลื่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน แบบ On-Site ที่โรงเรียน เฉพาะในระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.6 และม.3 🤹🤹เดิมจากเปิดวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565(เตรียมสอบNT,ONET)
🔖ส่วน ระดับชั้นอนุบาล. ป.2 ป.5 ม.1 และม.2 ให้เรียนที่บ้านแบบ On Hand และOn Line และเปิดเรียนในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด(เพิ่มเติม) ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ฉบับที่ 5 เรื่อง เปิดการเรียนในรูปแบบ On – Site ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565