เปิดเรียนแบบ Onsite !!! (เรียนที่ รร.) ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

เปิดเรียนแบบ Onsite !!! (เรียนที่ รร.) ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป
อนุบาล 2 – มัธยม 3 เรียนที่โรงเรียน   ใช้ตารางเรียน 2/2564 .
ท่านผู้ปกครองโปรดกำกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยและสังเกตอาการทางสุขภาพของนักเรียนอยู่เสมอ
ฝ่ายวิชาการ  รร.บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  1 ก.พ. 65
สายด่วน ผอ. 088-363-2506