โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)นำนักเรียนฉีด “ไฟเซอร์” เข็มที่ 1และ2 (80%)

โดยให้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา จุดฉีดวัคซีน  ณ โรงพยาบาลสตึก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 80%  เพื่อเตรียมเปิดเรียนแบบ On-site นอกจากนี้รพ.สตึก ยังเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วยังเป็นจุดฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนด้วย  นักเรียนหลายแห่งในอำเภอสตึก เริ่มทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนตามเวลานัดหมายแล้ว อีกหนึ่งบรรยากาศที่เห็นคือกลุ่มนักเรียนค่อนข้างกระตือรือร้นเป็นพิเศษ  พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในโรงเรียน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน รวมทั้งเน้นย้ำวิธีปฏิบัติตนหลังการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะการงดออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก ๆ ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนแนวทางการติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง