งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2564

มุทิตาจิตออนไลน์…ส่งใจครูเกษียณ ขอเรียนเชิญทุกท่านแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่…ครูผู้เกษียณ ประจำปี 2564 ในรูปแบบแสดงมุทิตาจิตออนไลน์ #มุทิตาจิตออนไลน์แม่สุธาสินีตรีวิเศษ#@#แม่ครูประนอมทมโคตร# ออนไลน์ได้ที่นี้ลิ้งนี้ครับ.. #shorturl.asia/2wZs5# โดยจะนำส่งข้อความแสดงมุทิตาจิตของทุกท่านส่งต่อถึงผู้เกษียณอายุราชการอันเป็นที่รักภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่าน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 😍😁😎