แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) นายประพันธ์ ทุมรินทร์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้แจกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและใบงาน หนังสือแบบฝึกหัด ไปเรียนที่บ้าน แบบ On Hand ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานอาหารที่บ้านทางโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จึงได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ของวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 100 บาทในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสCovid -19 โรงเรียนของเรามีการคัดกรองผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ติดตามข่าสารเพิ่มเติมได้ที่..http://nongkhorschool.ac.th/main/ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)จากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน::–::-ขอขอบคุณครับ