โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)เป็นศูนย์..สถานที่ในการกักตัวหรือศูนย์พักคอย (LQ)ในช่วงสภาวะที่กำลังเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)