ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

การใช้สถานที่โรงเรียนเปิดเป็นศูนย์ที่ใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวหรือศูนย์พักคอย (LQ)  กักตัว 14  วัน

 

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยนายยอด  พิมพ์หล้า ประธานกรรมคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ( คุรุราษฎร์บำรุงนายประพันธ์ ทุมรินทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ( คุรุราษฎร์บำรุง) และผอ.รพ.สต.บ้านหนองเกาะ เจ้าหน้าเทศบาลตำบลศรีสตึก ผู้นำชุมชน ทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตบริการ ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในที่ประชุม ถึงมาตรการในการเปิดศูนย์ที่ใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวหรือศูนย์พักคอย (LQ)ในสถานศึกษา ในช่วงสภาวะที่กำลังเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่งมีหัวข้อประชุมได้กล่าวถึงเรื่องของระยะเวลาการใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)และความเสี่ยงของผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมาติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆในโรงเรียน อีกทั้งความสะอาดและปลอดเชื้อของการใช้สถานที่หลังจากที่ปิดศูนย์ที่ใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวหรือศูนย์พักคอย (LQ) และก่อนที่จะเปิดทำการการเรียนการสอนตามปกติในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564   จากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษานั้นทุกท่านเห็นด้วย โดยมีแนวคิดร่วมกันถึงช่วงบ้านเมืองวิกฤติและร่วมด้วยช่วยกันดูแลลูกหลานที่เขาได้หนีร้อนมาพึ่งเย็น แต่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบจากปัจจัยทุกด้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะว่าการกักตัวอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) เป็นระยะเวลา 14 วัน นั้นบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นลูกเป็นหลาน ในเมื่อเขาตกงาน ไม่มีงานทำจะให้เขาอยู่ที่ไหน ถ้าป่วยก็พร้อมรักษาอย่างเต็มที่ ขอให้บอกขอให้รู้ว่าป่วย ส่วนมาตรการในการดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามา จะใช้มาตรการและมาตรฐาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติที่เป็นทีมเดิมที่เคยใช้กับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา..