ครูวรเมธ ไชยวารี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบัวขาว กุฉินารายณ์ อบจ.กาฬสินธ์ุ

ขอแสดงความยินกับคุณครู วรเมธ ไชยวารี ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  ฌ โรงเรียนบัวขาว กุฉินารายณ์ อบจ.กาฬสินธ์ุ…